Huidige coronamaatregelen (versie 3 jan)


😌Geen ouders in de school 
Helaas kunnen wij geen ouders meer toelaten in de school. Dit geldt ook voor het afgeven of ophalen van spullen. Wij kunnen helaas ook geen ouders meer toelaten van kinderen die nog maar net op school zijn. We zullen ervoor zorgen dat er altijd iemand bij de deur staat, die uw kind naar de groep kan brengen. Als u iets wenst door te geven, kan dat via Parro. 

 🤧Wat te doen bij verkoudheidsklachten? 
Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. Wij weten dat een aantal kinderen chronisch verkouden zijn. Graag via Parro met de leerkracht overleggen. Dit vraagt om maatwerk. Als kinderen gedurende de dag verkouden worden of verkouden op school komen, dan zullen we u bellen om te vragen uw kind op te halen.

🚷Quarantaine beleid 
Vrijdag 19 november zijn de nieuwe quarantaineregels ingegaan. Er is geen uitzondering meer voor kinderen zonder klachten: ook zij moeten in quarantaine als een huisgenoot corona heeft. Ook als ze als immuun worden gerekend. Zie onderstaande beslisboom. Als uw kind corona heeft, graag doorgeven aan de directie en de leerkracht, zodat wij de vervolgstappen kunnen zetten. 

 🚗🚲Brengen en halen 
Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht. De ingangen blijven ongewijzigd. 

 😷Dragen van mondkapjes 
Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. Zodra de kinderen in de klas op hun plek zitten, mag het mondkapje af. Denkt u eraan om uw kind (vanaf groep 6) een mondkapje mee te geven. Misschien eentje extra in de tas i.v.m. verlies of kwijtraken! 

 🔬Zelftest 
Voor alle leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) is het verzoek om twee keer per week een zelftest te doen. Maandag 10 januari zullen er weer nieuwe zelftesten worden uitgedeeld.Actuele beslisboom corona


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT