Aanvragen verlof

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en dat betekent dat u uw kind niet zomaar thuis kunt houden. In voorkomende gevallen moet het verlof aangevraagd worden. 
 
De richtlijnen:

 • Verlof voor bezoek aan bv. huisarts, ziekenhuis, tandarts deelt u aan de leerkracht of via Parro.

 • Verlof voor huwelijken, jubilea en begrafenissen vraagt u schriftelijk aan via het onderstaande formulier.
 • Verlof voor vakantie kan alleen in uitzonderingsgevallen worden gegeven. In dit document kunt u de richtlijnen lezen Richtlijnen verlof.docx 
 • Een verzoek hiervoor dient schriftelijk en liefst mondeling toegelicht ingediend te worden bij de directie minstens acht weken voor aanvang van het verlof. De directie is op dit punt gebonden aan afspraken met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • * • *
 • *
 • *
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT