Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol binnen de school. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij houden zich bezig met het beleid in en rond de school.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Heeft u vragen of bespreekpunten voor de MR? Stuur dan een mail naar mr@mgrbekkers.nl

Notulen
Notulen 6 oktober 2022.docx
Notulen 15 december 2022.docx
Notulen MR 09-02-2023.pdf
Notulen MR 13 april 2023 .pdf

 

Jaarplan
Format Jaarplan MR.pdf

 

 

Oudergeleding: 

              
 Jacob van Gelder (Sjaak)


Lunarda Gregorius‬

  Bram van Rhee 

 Personeelsgeleding:

 Tieske van Doorn, leerkracht groep 3B  
               

Foto volgt later         Marianne Verheij, leerkracht groep 6/7 

 Demi van Haperen, leerkracht groep 5


 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT