Op de Mgr.Bekkersschool ondersteunen en accepteren we de mogelijkheden van ieder kind vanuit de gedachte dat ons onderwijs zinvol moet zijn en dat kinderen daarvan moeten kunnen genieten. Vanuit ons adaptief onderwijsaanbod bieden we kinderen uitdaging op maat. Dit doen we met behulp van ons begaafdenbeleidsplan.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT