Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot zelfverzekerdere en verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Onze basis is onze Katholieke identiteit, maar onze blik is gericht op de wereld. Op school werken we hiervoor met groepsregels, die gezamenlijk worden gemaakt, en een gedragsprotocol. De nadruk ligt hierbij op bevorderen van het leren omgaan met elkaar. We gebruiken hiervoor de methode 'Sociale en Morele talenten'. Voor leerlingen die dat nodig hebben, bieden we Rots en Water trainingen aan. Kinderen werken hier aan doelen op Sociaal- en/of emotioneel gebied.

 Reageert uw kind als Rots, snel opvliegerig en boos en wilt u graag dat het ook op een andere manier leert om te reageren op anderen, of is het juist stil en teruggetrokken en zou het goed zijn om wat beter voor zichzelf op te komen? 

Iedere dinsdagmiddag geven meester Marc en juf Tieske Rots en water trainingen op onze school. Aan twee groepen geven zij training. U of uw kind zelf kan zich dan opgeven bij de leerkracht of bij meester Marc en juf Tieske via de mail (marc.rakers@rvko.nl of tieske.vandoorn@rvko.nl).

Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen er zelf ook achter staan om deel te nemen. Tijdens de trainingen stellen de kinderen doelen op waar zij aan willen werken. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work