https://www.youtube.com/watch?v=7Elxw6B6j0M

Onze school besteedt structureel en systematisch  aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot zelfverzekerdere en verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Onze basis is onze Katholieke identiteit, maar onze blik is gericht op de wereld. Op school werken we hiervoor met 
groepsregels, die gezamenlijk worden gemaakt, en een gedragsprotocol.

De nadruk ligt hierbij op bevorderen van het leren omgaan met elkaar. We gebruiken hiervoor de methode "Sociale en Morele talenten".

Ook dit schooljaar geven meester Marc en juf Ylonka weer Rots en Water trainingen op onze school. Zij zijn beide gecertificeerde trainers die hiervoor meerder opleidingen hebben gevolgd. Iedere groep zal een lessenserie aangeboden krijgen gedurende het schooljaar.

In deze lessenserie van 10 lessen leren ze per jaargroep de kinderen verschillende vaardigheden. Hoe ben je als Rots? Hoe ben je als Water? Een afwisseling hiervan is het mooiste. Je leert voor jezelf op te komen, maar ook om de ander in zijn/haar waarde te laten. Door middel van spellen oefenen de kinderen de verschillende technieken. De lessen richten zich op de positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.
Het gegrond staan en je focus leggen op je ademhaling en beheersing zijn hiervan van groot belang.

Als school vinden we het belangrijk dat de ouders ook op de hoogte zijn van de doelen waar we aan werken. Ouders worden daarom ook wekelijks op de hoogte gebracht en zijn altijd welkom in de afsluitende les om het zelf ook
te ervaren.

Heeft u hier vragen over kunt u altijd contact opnemen met de leerkrachten. (marc.rakers@rvko.nl of Ylonka.bierenbroodspot@rvko.nl)


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT