Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school:
Zorgplan Mgr. Bekkers 2020 2021 versie 2.docx (1).pdf

SCHOOLPLAN (jaarplan)

Diegenen die geïnteresseerd zijn in het schoolplan (jaarplan) van de Mgr.Bekkersschool kunnen dit document hier downloaden. Tevens is er een samenvatting gemaakt van het jaarplan, waarin in een overzicht staat vermeld waar we als school dit jaar aan werken. U kunt dit document downloaden door hier te klikken. Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht.

Kwaliteitsonderzoek

De Mgr. Bekkersschool voert regelmatig een onderzoek uit onder ouders en leerlingen over de kwaliteit.
Klik hier om het kwaliteitsonderzoek van 2017 te downloaden.

Sociaal veiligheidsplan

Respect, samenwerken en zelfkennis zijn drie van onze zes bouwstenen waarmee we een stevig fundament bouwen om onze leerlingen de vaardigheden aan te leren die leren plezierig maken. Met behulp van deze bouwstenen en ons sociale veiligheidsplan werken we aan een veilige leeromgeving. Een veilige  leeromgeving is voor ons een belangrijke voorwaarde om tot plezierig leren te komen. Door hier te klikken vindt u een samenvatting van ons sociaal veiligheidsplan. 


communicatieschema 
De Mgr.Bekkersschoolwil graag een educatief partnerschap aangaan met ouders of verzorgers om de ontwikkeling van kinderen te versterken. Wij zijn er van overtuigd dat ouders en school samen meer kunnen bereiken in de opvoeding en het onderwijs van kinderen dan ieder voor zich. Onze school gebruikt hiervoor een communicatieschema waarop inzichtelijk is gemaakt welke communicatiekanalen we gebruiken. Door hier te klikken vindt u het communicatieschema. 

Evaluatie schoolplan: Evaluatie schoolplan 2019-2023.pdfVakkaarten
Rekenen: 4 Vakkaart Rekenen 8-7-2023 (1).pdf
Taal:Light Blue and White Simple Lesson Plan.pdf
Begrijpend lezen: 6. Begrijpend lezen.pdf
Technisch lezen:Vakkaart Technisch lezen - versie dec. 2022 met OT.pdf

Plan Burgerschap
Burgerschapsplan - Kopie.pdf


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT