Visie

Op school leren we de vereiste lesstof volgens vastgestelde leerdoelen. Van taal tot rekenen tot de hoofdsteden. De Mgr. Bekkerschool wil daar iets aan toevoegen, namelijk leren zijn wie je bent. En dat doen we door kinderen nieuwsgierigheid, veerkracht en weerbaarheid mee te geven. Vanaf de eerste, spannende stappen in groep 1 tot het uitzwaaien in groep 8. Met het helpen ontwikkelen van die eigenschappen leren we ze aan het roer van hun eigen leven te gaan staan. De pijlers Basisontwikkeling, Brede ontwikkeling en Persoonsontwikkeling geven daarbij richting.

Hoe werken we daaraan?
Naast alle ‘gewone’ lessen zijn er keuzelessen, het Skillslab, lessen Digitale geletterdheid en de methode Rots en Water. Zo leren kinderen waar ze goed in zijn en waar ze nog aan kunnen werken. Maar ook wat ze wel en niet willen, waar ze blij van worden en wat ze van nature al in de vingers hebben. Ze leren keuzes maken, daar op te vertrouwen, voor zichzelf op te komen en daarbij de ander te respecteren. Of zelf en met anderen een probleem op te lossen.

Leren begint bij ons in/op het Kleuterplein: leren en ontdekken door te spelen. Aan de hand van thema’s en rollenspellen leren kleuters nieuwe begrippen.

Met de keuzelessen, het Skillslab en de lessen Digitale geletterdheid zetten we een luikje open naar de rest van de wereld: “waar droom jij van om later een ster in te worden?”. Leren over nieuwe technologieën en moderne media maakt onze leerlingen mediawijs en ICT-vaardig. Met diverse gastlessen halen we de wereld naar binnen. Leerlingen maken kennis met bijvoorbeeld yoga, muziek en techniek.

Meedoen in een wereld met eindeloos veel mogelijkheden
In de moderne samenleving wordt een hoop van ons gevraagd. Hoe pak je daarbij de regie en maak je je eigen toekomst? Wij geloven dat als je eenmaal die ‘regisseur’ bent, je de keuzes kan maken die bij jou passen. Je bent dan onderdeel van een wereld met eindeloos veel mogelijkheden: meedenken bij de ontwikkeling van technologie, het veranderende klimaat, en nog veel meer uitdagingen die voor volgende generaties klaarliggen. De school speelt daarop in door een uitdagende en inclusieve leeromgeving te creëren.

Om van al die indrukken op adem te komen bieden we leerlingen een fijne, rustige ruimte zonder rumoer en afleiding: het Bijkombos. Waar je even kan zitten, een praatje met de leerkracht maakt of iets uitpraat met een klasgenoot.

Saamhorig en verbonden
Onze visie geldt voor iedereen op school: leerlingen, ouders en leerkrachten. Je mag zijn wie je bent, met welke ondersteuningsbehoefte dan ook. Tot slot loopt door alle pijlers onze katholieke traditie heen. Zoals het samen vieren van hoogtepunten met een open blik naar andere levensbeschouwingen. Want als we nieuwsgierig blijven, kunnen we de ander beter respecteren. En dat zorgt voor saamhorigheid en verbinding.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT