Waarom moet je dit leren? Wanneer krijg jij zin om te leren? Wat zou je  graag willen leren?

Op school staan we tijdens de lessen regelmatig stil bij het waarom van de les. ‘Waarom is het belangrijk om dit te leren?’ is een vraag die veelal besproken wordt tijdens de basislessen. Onze lessen laten we zoveel als mogelijk aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen, waarmee we kinderen prikkelen interesse te krijgen voor zaken waar ze eerst nog geen weet van hadden. Naast het overdragen van kennis stimuleren we onze kinderen bij de lessen Brede ontwikkeling en Persoonsontwikkeling een onderzoekende houding te ontwikkelen, waarmee ze tot creatieve oplossingen kunnen komen. Hiernaast bieden we onze kinderen daadwerkelijk de mogelijkheid om te leren waar zij zichzelf in willen ontwikkelen.

Project knikkerbaan

In de maand april 2021 is er in groep 1 t/m 8  hard gewerkt het project knikkerbaan. Tijdens het project is er op een betekenisvolle manier aandacht besteed aan onderzoekend en ontdekkend leren, samenwerken, talent, probleemoplossend bezig zijn en nog veel meer. De foto's en onderstaande filmpje geeft een mooi beeld van dit project.