Op de Mgr.Bekkersschool sturen kinderen met vertrouwen hun eigen leerproces. 

In de toekomstige maatschappij zal de wereld sneller en sterker veranderen dan ooit. Werknemers moeten steeds meer zelfstandig doelen stellen, problemen oplossen en werken met een grote verscheidenheid aan klanten en collega’s. Een leven lang leren is hiervoor van cruciaal belang. Als school vinden we het daarom belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij hun ontwikkeling en dat zij ervaren dat zij hier zelf invloed op kunnen hebben. Met behulp van de datamuur (Prikborden in de klas) en het werken met Snappets maken we de doelen waar aan gewerkt wordt inzichtelijk. Deze doelen worden tijdens de les besproken en met de kinderen geëvalueerd. Hiernaast stellen onze leerlingen zowel met hun groep als voor zichzelf doelen waar zij aan willen werken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een leerlingenbord.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT