Leer- & Veerkracht
Onze school heeft een schoolbrede aanpak op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden vanuit de positieve psychologie van Leer- & Veerkracht. Het doel hiervan is het duurzaam versterken van de mentale veerkracht en het welbevinden van teamleden en leerlingen zodat iedereen op school gelukkig kan zijn en optimaal kan spelen, leren en werken. Meer informatie vindt u 
op de site van Leer- & Veerkracht.

Uit onderzoek blijkt dat een hogere mate van welbevinden niet alleen zorgt voor een toename in hoop, doorzettingsvermogen en eigenwaarde, maar ook in positief verband staat met leerprestaties. Kinderen die beter in hun vel zitten nemen meer initiatief tot leren, zijn meer gemotiveerd om te leren, zijn effectiever in het leerproces, hebben meer plezier en voelen zich meer betrokken op school waardoor ze betere leerprestaties behalen.

Prettige emoties zoals rust, tevredenheid en blijdschap zorgen voor een verbetering in cognitief functioneren en maken ons denken creatiever, flexibeler en meer oplossingsgericht. Daarnaast zorgen bepaalde specifieke onderdelen van de positieve psychologie zoals aandachttraining voor een vergroting van het werkgeheugen en concentratievermogen. Kortom; je goed voelen zorgt voor een optimaal leervermogen.

Hoe ziet Leer- & Veerkracht op onze school eruit?

Leer- & Veerkracht is geen methode maar een manier van omgaan met elkaar. Dat uit zich niet in het volgen van standaard lessen maar is geïntegreerd in onze hele dag. Leer- & Veerkracht is een geïntegreerde aanpak. Geen losse elementen, maar geluk inpassen in onze school, in de omgang met elkaar, en in de bestaande lesstof. We kijken naar onszelf. We kijken met een open blik naar de ander, die zoeken we op en vervolgens doen we het samen. Als de kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf kennen, de ander waarderen en geluk ervaren, vinden ze het leuker om samen te leren en leren ze beter.

Meer informatie over de hele schoolbenadering leest u in dit artikel.


Tips voor ouders 
Ouderpakketje 1 kwaliteiten en sterke kanten.pdf
De kracht van dankbaarheid.docx