Mgr.Bekkersschool
Wij zijn van mening dat het katholieke karakter van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van elke dag. We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen van het christendom. Tegelijkertijd is de Mgr.Bekkersschool een katholieke school met ruimte voor kinderen met een andere geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Er wordt, vanuit de visie, een sfeer geschapen waarin wederzijds respect voor de overtuiging van anderen aanwezig is.

Waarden en normen
Onze waarden en normen worden dagelijks door onze leerlingen, ouders en collega’s ondervonden en overgebracht op elkaar. Om te beginnen behandelen we elkaar met respect, waarmee we leerlingen een leeromgeving bieden die veilig en vertrouwd voelt. We gaan ervan uit dat een ieder uniek en tegelijkertijd juist gelijk en gelijkwaardig is. De verschillen waarderen en respecteren wij door kinderen de ruimte te geven om te kunnen zijn wie ze willen zijn en hen te leren hiermee om te gaan.

Streven
We zijn ervan overtuigd dat ieder mens er het beste van wil maken. Daarom zoeken we bewust naar het goede in leerlingen, collega's en ouders en hebben we vertrouwen in hun goede wil. Er wordt op school, vanuit onze waarden en normen, veel waarde gehecht aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen. We proberen kinderen op te voeden tot verantwoordelijkheidszin voor elkaar en voor de wereld om hen heen.

Wat doen we?
Waar mogelijk wordt in de lessen aandacht besteed aan het maken van keuzes vóór rechtvaardigheid, medemenselijkheid, vrede, vrijheid, tolerantie, milieubewust leven en tégen geweld, discriminatie en vooroordelen.
Ieder schooljaar doen we mee aan een of meer acties waarin kinderen hun solidariteit met kinderen in moeilijker omstandigheden kunnen tonen. (bv. Plan Nederland, Kinderpostzegelactie).
De lessen uit de methode “hemel en aarde”, waarin met de kinderen gesproken wordt over levensbeschouwelijke thema’s . (Wekelijks 30-45 minuten).
In alle groepen wordt regelmatig gebeden.
We besteden aandacht aan de eerste communie.
De viering van de christelijke feestdagen.
In de lessen "Geestelijke Stromingen", die in de hoogste groepen gegeven worden, maken de kinderen ook kennis met andere godsdiensten zoals het jodendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT